สมัครสมาชิกเวบใหม่ ฟรี!!
ลืมพาสเวิร์ด
เช็ค E-mail Tarad.com

แพ็กเกจเวบไซต์
คุณสมบัติเวบไซต์
ตัวอย่างรูปแบบร้านค้า
ตัวอย่างการใช้งาน
คำแนะนำจากผู้ใช้บริการ
ชำระค่าใช้บริการ
ต่ออายุร้านค้า

บริการทำภาพ 3 มิติ
โฆษณาผ่าน Search Engine
บริการโฆษณาออนไลน์
บริการขนส่งสินค้า
สัมมนา E-Commerce

Help!!


ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ ที่ทางบริษัท ตลาด ดอทคอม จำกัด จัดให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ด้วยยอดผู้เข้าอบรมในภาคทฤษฎีกว่า 200 คน ส่วนภาคปฏิบัติก็มีผู้ทีสำรองที่นั่งมายืนรอกันแต่เช้า เพื่อรอคิวเข้าร่วมงาน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และที่นั่งเต็มหมด งานนี้แบ่งออกเป็น 3 วัน วันแรกเริ่มกันที่ภาคทฤษฎี อังคารที่ 26 กรกฎาคม
2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนอีก 2 วันเป็นภาคปฏิบัติ พุธที่ 27-พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่ง 2 วันนี้จะเป็นหลักสูตรเดียวกัน แบ่งผู้ร่วมสัมมนาออกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับสัมมนา การบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ ในครั้งนี้ จะเจาะลึกถึงรายละเอียดในการพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 วัน คือ ภาคทฤษฎี 1 วัน และฝึกปฏิบัติจริง 2 วัน (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) โดยการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถเข้าหลักการใน การจัดเตรียมแผนดำเนินงานที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อสามารถนำความรู้มาปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
สัมมนาโครงการอื่นๆ
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce
- สัมมนาที่เชียงใหม่ ด้านเวบไซต์ E-coommerce

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
8/68 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(อยู่ตรงสี่แยกรัชดาตัดลาดพร้าว ตรงข้ามอาคารจอดรถ รถไฟฟ้าใต้ดิน)
โทรศัพท์ : 02 938-1872-5 โทรสาร : 02 938-1871
อีเมล์ : : info@tarad.com

ดูแผนที่   

TARAD.co.th All comments are Welcome at Webmaster@TARAD.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 7100503001970
more