HOME
   EXAMPLE
   Order Click Here
   BG 136*60
   BG 728*90
   BG 120*600
   Flash Intro
 
 
 
webmaster talk :
สวัสดีค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำ Banner นะคะ ทาง TARAD.com ได้ทำการรวบรวม Banckground และรูปแบบ Font ซึ่งมีหลากหลาย Style มาเพื่อให้ลูกค้าของเรา ได้เลือกใช้นะคะ รวมถึง Effects ต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อ ให้ Banner ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุกการขายสินค้าของท่านได้มากเลยคะ

ทำไมเราถึงต้องใช้ Template Banner :
  • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำ Banner
  • ทำให้การทำ Banner เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
  • ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด
  • เป็นการลดขั้นตอนความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการสื่อสาร
สิ่งที่ต้องเตรียม :
  • Keyword ของร้านค้าท่าน จำนวดไม่เกิน 3 ประโยค ประโยคละไม่เกิน 50 ตัวอักษร (ทำไมถึงต้องจำกัดจำนวนคำ เพราะถ้าข้อความของท่าน มีความยาวเกินไป อาจทำให้ดูไม่น่าสนใจ จึงควรหาคำที่สื่อถึงสินค้า หรือร้านค้าของท่าน เพื่อดึงดูดความสนใจ และเข้าใจได้ง่าย)
  • รูปถาพสินค้า ของร้านค้า จำนวน ไม่เกิน 3 - 5 รูป ตามความเหมาะสมกับ Banner
 
ทำการเลือกแบบ Background ตามขนาด size ที่ต้องการ
ทำการเลือกรูปแบบ Font ที่ท่านต้องการนำมาทำ Banner ตามสไตล์ที่ต้องการ
เลือกรูปแบบ Effect ที่จะทำให้ Banner ของท่านมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ทำการ แจ้งกับ Sales ที่ติดต่อกับทางร้านค้าของท่าน เพื่อดำเนินการจัดทำ Banner ต่อไป
** หมายเหตุ**
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ รูปแบบ Background, Font style, effect นอกเหนือจากที่มีให้ลูกค้าเลือก รวมถึงต้องการเพิ่มรายละเอียด และรูปภาพสินค้าเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ให้ ลูกค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในส่วนที่ต้องการเพิ่มเข้ามา

 
   
Copyright © 2006 TARAD dot com. All Rights Reserved.