เว็บสำเร็จรูป เว็บฟรี เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ สัมมนา,สร้างเว็บ e-commerce sme - TARADquickweb.com
สมัครสมาชิกเวบใหม่ ฟรี!!
ลืมพาสเวิร์ด
เช็ค E-mail Tarad.com

แพ็กเกจเวบไซต์
คุณสมบัติเวบไซต์
ตัวอย่างรูปแบบร้านค้า
ตัวอย่างการใช้งาน
คำแนะนำจากผู้ใช้บริการ
ชำระค่าใช้บริการ
ต่ออายุร้านค้า

บริการทำภาพ 3 มิติ
โฆษณาผ่าน Search Engine
บริการโฆษณาออนไลน์
บริการขนส่งสินค้า
สัมมนา E-Commerce

Help!!
 
 
ปฏิทินอบรม - สัมมนาทั้งปี
 
อบรมครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา
 
สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม
 
เว็บตัวอย่างของผู้เข้าอบรม
 
วิทยากร
 
สมัคร อบรม - สัมมนา
 
การชำระเงิน

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาประจำเดือนเมษายน

หลักสูตร “รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ”
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550
สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21 ห้อง 2103

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ (21/04/07) ทีมงานได้จัดสัมมนาหลักสูตร “รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาง TARADedu จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกชาวตลาดที่มีร้านค้าอยู่แล้ว แต่ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานระบบหลังบ้านของ TARADquickweb.com ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และผู้เริ่มต้นทำ e-Commerce ได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของระบบหลังบ้านที่ฉลาดสุดๆ ของ TARADquickweb.com โดยสอนกันในรูปแบบของการทำ workshop คือผู้เรียนจะทำไปพร้อมๆ กันกับวิทยากร แถมยังเสริมความรู้ภาคบรรยายเกี่ยวกับ e-Commerce และ e -Marketing อีกด้วย

สำหรับคำติ และคำชม จากแบบสอบถาม ทีมงานขอน้อมรับ และขอยืนยันว่า ทุกคำตอบที่ทุกท่านได้กรุณากรอกในแบบสอบถามนั้น มีผลต่อการปรับปรุงและมีผลต่อกำลังใจในการทำงานของทีมงานเสมอ ขอขอบคุณที่ได้เสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นของทุกท่านเป็นอย่างสูง
                สำหรับท่านใดที่พลาดการสัมมนาในครั้งนี้ (เพราะการจัดแต่ละครั้งจะจัดแค่ ห้องเดียว 30 ที่นั่งเท่านั้น โดยจะไม่มีการเพิ่มที่ หรือ ใช้คอมพิวเตอร์ 2 คนต่อ 1 เครื่องอย่างแน่นอน ดังนั้นหากเต็ม 30 ที่ เราจะปิดรับสมัครสำหรับการสัมมนานั้นทันที และจะเปิดจองสัมมนาในเดือนต่อๆ ไปแทน) ท่านสามารถร่วมสัมมนาหลักสูตรเดียวกันนี้ได้ทุกเดือน ตรวจสอบตารางสัมมนาสำหรับหลักสูตร “รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบผลสำเร็จ” ได้ที่ปฏิทินสัมมนา
                และครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม หลักสูตร “รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปฯ” นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.TARADquickweb.com/seminar

                จองสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2298 0999
                ท่านสามารถดูตารางสัมมนาปี 2007 ที่ http://www.taradquickweb.com/seminar/2007.php
หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ support@tarad.com
ติดต่อวิทยากร คุณกิตตินนท์  อุ้ยวงค์ไพศาล ได้ที่ itozt@hotmail.com
ติดต่อวิทยากร คุณกัลยาณิช  ทิตตเมธา ได้ที่ kartoon@tarad.com
แจ้งความคิดเห็น หรือสอบถามอื่นๆ สามารถแจ้งได้ที่เว็บบอร์ดของ http://www.TARADedu.com
เบอร์โทรศัพท์ 0 2298 0999 เบอร์แฟกซ์ 0 2 2980644-45 หรือ info@TARADedu.com

                สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน วิทยากร ทีมงาน ตลอดจนผู้ดูแลฝ่ายเทคนิคของ NECTEC ที่ทำให้งานสัมมนานี้ผ่านไปด้วยดี ผู้จัดงานหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านในโอกาสอื่นๆ อีก

                ขอขอบคุณอย่างสูง
TARAD Education Team
http://www.TARADedu.com

เสียงจากผู้ร่วมสัมมนา

คุณอัศวิน   คำแหงฤทธิ์วงศ์

 • ธุรกิจของท่าน
  เครื่องประดับ
 • ก่อนท่านจะมางานสัมมนาท่านคาดหวังสิ่งใด           ต้องการมีเทคนิคในการทำเว็บและต้องการประสบความสำเร็จในการทำเว็บ
 • หัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจในการสัมมนาครั้งนี้
  เทคนิคการทำเว็บขายสินค้าออนไลน์
 • ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างไรต้องกลับไปลองทำจริงๆ  เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่วิทยากรแนะนำ
 • หัวข้อสัมมนาครั้งต่อไปที่อยากให้ทีมงานตลาดดอทคอม จัดขึ้นทำอย่างไรให้มียอดขายอย่างสม่ำเสมอ
 • ถ้าคะแนนสัมมนาครั้งนี้ 100 ท่านให้
  90 คะแนน

 

คุณภูเบนทร์   ยงสืบชาติ

 • ธุรกิจที่ทำอยู่ 
  ท่องเที่ยว,รับจองโรงแรม ห้องพัก
 • ก่อนท่านจะมางานสัมมนาท่านคาดหวังสิ่งใด      
  เทคนิคการพัฒนา Website ให้มีคนสนใจมากขึ้นและใช้บริการมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้และพันธมิตรให้มากขึ้นด้วยครับ
 • หัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจในการสัมมนาครั้งนี้
  เทคนิคการเพิ่มลูกเล่น การเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บ
 • ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างไร นำไปปรับปรุงและพัฒนา Website ให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความนิยมให้กับเว็บไซต์
 • หัวข้อสัมมนาครั้งต่อไปที่อยากให้ทีมงานตลาดดอทคอม จัดขึ้น ระบบความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์
 • ถ้าคะแนนสัมมนาครั้งนี้ 100 ท่านให้
  90 คะแนน

 

คุณ ศิริพร  ลิ่วมโนมล

 • ธุรกิจที่ทำอยู่ 
  ธุรกิจขายตรง มีหลายประเภทค่ะ  ที่เป็นประเภทขายตรงค่ะ
 • ก่อนท่านจะมางานสัมมนาท่านคาดหวังสิ่งใด      
  อยากมีเว็บไซต์ที่ขายของของตนเองค่ะ เพราะจะได้บริหารจัดการเองได้ค่ะ
 • หัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจในการสัมมนาครั้งนี้
  การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
 • ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างไร นำกลับไปทำเว็บไซต์ค้าขายให้กับธุรกิจของตัวเอง และสามารถทำได้จริง
 • ถ้าคะแนนสัมมนาครั้งนี้ 100 ท่านให้
  80 คะแนน


สัมมนา วันที่
Travel Affiliate ครั้งที่ 2 9 สิงหาคม 51
Travel Affiliate ครั้งที่ 1 14 มิถุนายน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 11 15 พฤศจิการยน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 10 15 พฤศจิการยน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 9 20 กันยายน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 8 9 สิงหาคม 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 7 28 มิถุนายน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 6 31 พฤษภาคม 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 5 26 เมษายน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 4 8 มีนาคม 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 3 2 กุมภาพันธ์ 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 2 15 ธันวาคม 50
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce เบื้องต้น (Basic Quickweb) ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 9 6 ตุลาคม 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 8 8 กันยายน 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 7 18 สิงหาคม 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 6 14 กรกฎาคม 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 5 16 มิถุนายน 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 4 19 พฤษภาคม 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 3 21 เมษายน 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2 17 มีนาคม 50
รวมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปให้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 50
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce ระดับสูง” (Advance Quickweb) ครั้งที่ 2 14 มิถุายน 51
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป e-Commerce ระดับสูง” (Advance Quickweb) ครั้งที่ 1 15 ธันวาคม 50
Google AdSense Optimization เพิ่มยอดคลิกกระจาย โกยรายได้กระจุย ครั้งที่ 1 24 พฤศจิกายน 50
เปิดกะโหลกสร้างเงินล้านออนไลน์Affiliate Marketing + Contextual Ads ครั้งที่ 2 20 กันยายน 51
เปิดกะโหลกสร้างเงินล้านออนไลน์Affiliate Marketing + Contextual Ads ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 50
Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ครั้งที่ 4 18 ตุลาคม 51
Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ครั้งที่ 3 22 มีนาคม 51
Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ครั้งที่ 2 25 สิงหาคม 50
Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 50
รวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ ครั้งที่ 4 15 พฤศจิกายน 51
รวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ ครั้งที่ 3 26 กรกฎาคม 51
รวยด้วยคลิก Google Adsense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 50
รวยด้วยคลิก Google Adsense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ ครั้งที่ 1 18 พฤศจิกายน 49
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 8 22 พฤศจิกายน 2551
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 7 23 สิงหาคม 2551
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 6 28 มิถุนายน 2551
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 5 28 กรกฎาคม 50
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 4 28 กรกฎาคม 50
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 3 24 มีนาคม 50
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 49
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งที่ 6 4 พฤศจิกายน 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งที่ 5 16 กันยายน 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งท ี่4 24 มิถุนายน 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งที่ 3 20 พฤษภาคม 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งที่ 2 22 เมษายน 49
สัมมนาสำหรับผู้เริ่มต้นทำ E-commerce ตอน สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ครั้งที่ 1 4 มีนาคม 49
การบริหารจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์สู่การตลาดสากล 4 เมษายน 48
เวิร์คช็อปเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจด้วย E-Commerce 20 พฤศจิกายน 47
โครงการบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ เมษายน- สิงหาคม 47
เทคนิคการสร้างเงินกับ ThaiSecondhand.com 18 ตุลาคม 45

สำรองที่นั่ง โทร 0-2938 1872-5 ต่อ 108 (คุณชนาภา)
E-Mail : sale@tarad.com


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด 8/68 หมู่ 11
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
ผู้ให้บริการ www.ThaiSecondhand.com และ www.TARAD.com
โทร 0-2938 1872-5 แฟกซ์ 0-2938 1871

 

พันธมิตรและสนับสนุนโดย
    

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
ที่อยู่ อาคาร ตลาดดอทคอม 522 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320

โทรศัพท์ : 02 541-4100
โทรสาร : 02 541-4098-9
URL : http://www.tarad.co.th
อีเมล์ : sale@tarad.com

ดูแผนที่   

TARAD.co.th All comments are Welcome at Webmaster@TARAD.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 7100503001970
more